web-call καλάθι
el

Οροι και προυποθέσεις

Η διαδικτυακή ιστοσελίδα και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών (οι νόμοι και οι κανονισμοί)  της Πετρουλάκης Α.Ε. απαιτούν όπως όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αυτής συμφωνούν με τους κάτωθι όρους και κανονισμούς. Με την πρόσβασή σας στις σελίδες μας, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους όρους αυτούς.

1. Νόμοι και κανονισμοί
Η πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων υπόκειται σε όλους τους εν ενεργεία διεθνείς, Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς νόμους και διατάξεις.

2. Καταχωρημένα σήματα/σύμβολα
Τα εταιρικά σύμβολα, οι εικόνες και τα λειτουργικά σύμβολα (“Marks”) που υπάρχουν στον ιστοχώρο είναι ιδιοκτησία της Πετρουλάκης Α.Ε. και των λοιπών εταίρων. Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από αυτά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της Πετρουλάκης Α.Ε. η άλλου εταίρου που κατέχει τα δικαιώματά τους. Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων λογισμικού στο   προστατεύονται από δικαιώματα ιδιοκτησίας και τους νόμους περί αυτών. Οι χρήστες-επισκέπτες απαγορεύεται να  μετατρέψουν αντιγράψουν, διανείμουν, μεταδώσουν, παρουσιάσουν, δημοσιεύσουν,ιδιοποιηθούν, δημιουργήσουν από αυτά ή ακόμα και να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα πάνω ή μέσα στον ιστοχώρο για εμπορικούς ή δημόσιους σκοπούς.

3. Άνευ εγγύησης
Το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στο , η που “πάρθηκαν”  από κάποιον ιστοχώρο που είναι συνδεδεμένος (a “linked ιστοχώρου”) με αυτό, προσφέρεται “as is”  χωρίς καμία εγγύηση παντώς είδους συμπεριλαμβανομένου και μη περιορισμένου των εγγυήσεων εμπορευματότητας συμβατότητας με ένα συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο, αντιποίησης, ασφάλειας ή ακριβείας. Η Πετρουλάκης Α.Ε. ΔΕΝ φιλοξενεί ούτε είναι υπεύθυνη για α) την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή δήλωσης που γίνεται από ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοχώρου ή συνδεδεμένου ιστοχώρου, μέρους οποιουδήποτε άλλου εκτός από αυτό της Πετρουλάκης Α.Ε. ή β) τις δυνατότητες ή την αξιοπιστία υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχεται από ένα συνδεδεμένο ιστοχώρο. Εκτός από περιπτώσεις που εμπίπτουν στο νόμο περί προστασίας καταναλωτών, σε καμία περίπτωση η Πετρουλάκης Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για απώλειες ή ζημιές που προέκυψαν από την εξάρτηση του χρήστη σε πληροφορίες που απέκτησε από αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο με αυτόν ιστοχώρο, ή από εξάρτηση του χρήστη σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία κάποιου συνδεδεμένου με τον εδώ ιστοχώρο. Είναι καθήκον του χρήστη να αξιολογήσει την ακρίβεια, την πληρότητα, και την χρησιμότητα οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή άλλου περιεχομένου στον ιστοχώρο ή από άλλο συνδεδεμένο ιστοχώρο. Παρακαλούμε αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή, όπου απαιτείται, για την αξιολόγηση οποιαδήποτε γνώμης, συμβουλής, προϊόντος,υπηρεσίας ή περιεχομένου.

4. Περιορισμοί υπευ8υνότητας για χρήση του ιστοχώρου και συνδεδεμένων σε αυτόν.
Η πληροφορία, το λογισμικό, προϊόντα και περιγραφές προϊόντων στον ιστοχώρο ή σε συνδεδεμένο ιστοχώρο μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, η Πετρουλάκης Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη. Αλλαγές γίνονται κατά περιόδους στα κείμενα του ιστοχώρου. Η Πετρουλάκης Α.Ε. μπορεί να βελτιώσει ή να αλλάξει τον ιστοχώρο οποιαδήποτε στιγμή. Συμφωνείτε πως η Πετρουλάκης Α.Ε. οι συνεργάτες και όποιοι άλλοι εργαζόμενοι σε αυτήν δεν φέρουν ευ8ύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, συνεχείς ή ειδική ζημία (συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων απώλεια κερδών κόστος αντικατάστασης υπηρεσίας ή χαμένης ευκαιρίας) που προκύπτει από ή με την χρήση του ιστοχώρου ή συνδεδεμένου με αυτον ιστοχώρου, ή με την καθυστέρηση ή μη δυνατότητα χρήσης του ιστοχώρου ή συνδεδεμένων με αυτόν ιστοχώρους, ακόμα και αν η Πετρουλάκης Α.Ε. είναι ενήμερη για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η περιορισμένη υπευθυνότητα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, την μετάδοση ιών που μπορεί να επηρρεάσουν τον εξοπλισμό του χρήστη, τηλεφωνικές γραμμές ή προβλήματα διασύνδεσης (π.χ. δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο), μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, λάθη παροχέα, απεργείες ή άλλα εργατικά προβλήματα ή φυσική καταστροφή. Η Πετρουλάκης Α.Ε. δεν μπορεί και δεν εγγυάται συνεχής, αδιάκοπες και ασφαλείς προσβάσεις στον ιστοχώρο.

5. Περιορισμένη ευθύνη για υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω του Ιστοχώρου
Συμφωνείτε πως η Πετρουλάκης Α.Ε. είναι ένας απλώς μεσάζων των παρόχων των διαθέσιμων υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστοχώρο, συμπεριλαμβανομένου εκτός των άλλων, ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Όλες οι διεκδικήσεις που αφορούν αποτυχία ή ρήγμα που σε κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ιστοχώρου περιορίζονται σε διεκδικήσεις εναντίον κάποιων ή όλων των παροχέων υπηρεσιών. Η Πετρουλάκης Α.Ε. αρνείται κάθε ευθύνη βασιζόμενη είτε σε συμβόλαιο, αστικό αδίκημα, αποκλειστική υπευ8υνότητα ή κατ’οιονδήποτε άλλον συμπεριλαμβανομένης άλλης άνευ περιορισμού ευθύνης για άμεση ή έμμεση, δικάσιμη, περιστασιακή ή ειδική ζημία, σχετιζόμενη με τα αγαθά ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες οιουδήποτε φορέα ή άλλου προμηθευτή μέσου του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένου την άνευ περιορισμού ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη, λάθος, τραυματισμό,παράλειψη,απώλεια, χάσιμο, ατύχημα, καθυστέρηση ή ανωμαλία που μπορεί να προκύψει από λάθος, αμέλεια ή άλλον παράγοντα για τον φορέα ή τον προμηθευτή και εις το εξής εξαιρείται την Πετρουλάκης Α.Ε. από οποιαδήποτε ευ8ύνη που αφορά τα άνωθεν.

6. Εμπιστευτικότητα τηλεπικοινωνιών
Εκτός από των απαιτουμένων υπό του νόμου περιπτώσεων και σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικτύου της Πετρουλάκης Α.Ε., η Πετρουλάκης Α.Ε. θα διατηρεί το απόρρητο όλων των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των χρηστών της οι οποίες μεταδίδονται απευθείας στην Πετρουλάκης Α.Ε.. Μηνύματα απεσταλμένα σε περιοχές του ιστοχώρου μας που είναι προσβάσιμες από όλους τους χρήστες ΔΕΝ προστατεύονται ως προσωπικά και η Πετρουλάκης Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που περιέχονται σε τέτοιου είδους μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, εννοιών, γνώσεων ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας) σε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες, θυγατρικές και πατρικές προς αυτήν εταιρείες για οποιοδήποτε σκοπό αυτή κρίνει σκόπιμο. Ο χρήστης πρέπει να ξέρει ότι οι συνδεδεμένοι με τον εδώ ιστοχώροι μπορεί να περιέχουν παροχές εμπιστευτικότητας διαφορετικές απο τον εδώ ιστοχώρο. Η Πετρουλάκης Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιες παροχές και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικές με τέτοιες παροχές.

7. Διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες
Η Πετρουλάκης Α.Ε. απαγορεύει το caching, μη εξουσιοδοτημένων υπερσυνδέσμων (links) στον ιστοχώρο και τη χρήση οποιουδήποτε από τα περιεχόμενα στον ιστοχώρο. Η Πετρουλάκης Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει όποιους συνδέσμους (links) ή πλαίσια και αποποιείται κάθε ευθύνης για το διαθέσιμο περιεχόμενο σε οποιονδήποτε άλλο ιστοχώρο πέραν αυτού. Η πρόσβαση σε οποιονδήποτε από του διασυνδεδεμένους με αυτόν ιστοχώρους γίνεται με την προσωπική ευθύνη του κάθε χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να ξέρει ότι οι συνδεδεμένοι με αυτόν ιστοχώροι μπορεί να περιέχουν κανόνες και κανονισμούς, παροχές εμπιστευτικότητας, μετάδοσης προσωπικών δεδομένων αι άλλων παροχών που διαφέρουν από αυτούς που διατίθενται από τον εδώ ιστοχώρο. Η Πετρουλάκης Α.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνης που έχουν σχέση με τέτοιου είδους παροχές.

8. Αναρτήσεις
Η Πετρουλάκης Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη επίβλεψης μηνυμάτων, πληροφορίας ή περιεχομένου αναρτημένο στον ιστοχώρο από χρήστες και αποδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά αυτές τις αναρτήσει. Εν τούτοις, η Πετρουλάκης Α.Ε. μπορεί από καιρό σε καιρό να παρακολουθεί τις αναρτήσεις στον ιστοχώρο της και μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί ή να αφαιρέσει αναρτήσεις που περιέχουν:

  • Τυχόν παράνομες, απειλητικές, ρατσιστικές, μισητές, εθνικιστικές, πρόστυχες, απρεπείς ή καθ’οιονδήποτε τρόπο προσβλητικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, εκτός άλλων οποιουδήποτε υλικού που ενθαρρύνει πράξεις που μπορεί ν’αποτελέσουν εγκληματική παράβαση, δημόσια ευθύνη ή κατ’άλλων τρόπο παραβιάζουν οποιονδήποτε τοπικό, επαρχιακό, εθνικό ή διεθνές νόμο.
  • Προσωπικά δεδομένα όπως μηνύματα που περιλαμβάνουν τηλεφωνικούς αριθμούς, Α.Φ.Μ., αριθμούς λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών ή διευθύνσεων.
  • Μηνύματα ανηρτημένα από χρήστες που στοχεύουν προσωπικά άλλους χρήστες. Μηνύματα από μη υπαλλήλους της Πετρουλάκης Α.Ε. που μιλούν όμως εκ μέρους της Πετρουλάκης Α.Ε. ή περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή εκφράζουν γνώμες που αφορούν την Πετρουλάκης Α.Ε.
  • Μηνύματα που προσφέρουν μη εγκεκριμένα «downloads» οποιασδήποτε προστατευμένης ή ιδιωτικής πληροφορίας.

9. Μετάδοση προσωπικών δεδομένων
Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι παρέχοντας στην Πετρουλάκης Α.Ε. οποιεσδήποτε προσωπικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες μέσω του ιστοχώρου, συμφωνεί στη μετάδοση τέτοιων προσωπικών ή ιδιόκτητων πληροφοριών πέρα από τα διεθνή σύνορα ανάλογα με τις ανάγκες για την επεξεργασία σύμφωνα με τις τυποποιημένες επιχειρησιακές πρακτικές της Πετρουλάκης Α.Ε.. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίσει ότι συνδεμένοι ιστοχώροι μπορεί να περιέχουν παροχές μετάδοσης προσωπικών στοιχείων που διαφέρουν από τις  παρεχόμενες υπηρεσίες εν τω παρόντι. Η Πετρουλάκης Α.Ε. δεν είναι αρμόδια για τέτοιες παροχές, και αποκηρύσσει ρητώς οποιεσδήποτε και ολικά της ευθύνες σχετικές με τέτοιες παροχές.

10. Αλλαγές σε κανόνες και κανονισμούς
Η Πετρουλάκης Α.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρηθούν αυτοί οι κανόνες και κανονισμοί οποιαδήποτε στιγμή και οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για να πληροφορηθούν και να δεσμευθούν σε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς.

11. Παραβιάσεις κανόνων και κανονισμών
Η Πετρουλάκης Α.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να επιδιωχθούν όλες οι διαθέσιμες λύσεις από τον νόμο και τη δικαιοσύνη για τις παραβιάσεις αυτών των κανόνων και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εμποδιστεί η πρόσβαση από μια ιδιαίτερη διεύθυνση Διαδικτύου στον ιστοχώρου.

12. Πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης και προστατευομένων/ασφαλών περιοχών
Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από εμένα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων μου, η Πετρουλάκης ΑΕ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση απο τους εν λόγο τρίτους των προσωπικών δεδομένων μου. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στη δική μου ευθύνη να μελε΄τω προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσω προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους μέσω του διαδυκτίου

Η πρόσβαση και χρήση του κωδικού πρόσβασης ή/και οι ασφαλείς περιοχές του ιστοχώρου είναι περιορισμένες στους εξουσιοδοτημένους χρήστες μόνο. Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα που προσπαθούν να πάρουν πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές του ιστοχώρου μπορούν να δεχθούν διώξεις κατά το νόμο.

13. Η χρήση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων “Cookie” αρχείων
Η Πετρουλάκης Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκευτούν οι πληροφορίες για τον υπολογιστή ενός χρήστη υπό μορφή «μπισκότου» ή παρόμοιου αρχείου για λόγους τροποποίησης του Ιστοχώρου και απεικονίσεις των προτιμήσεων των χρηστών. Η δήλωση ιδιωτικότητας της Πετρουλάκης Α.Ε.  για το Διαδίκτυο παρέχει τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των “Cookies” καθώς επίσης και των διαδικασιών για να θέσει εκτός λειτουργίας τα “Cookies”.

14. Αρμοδιότητες/ Ισχύων νόμος
Χρήστες αυτού του Ιστοχώρου συμφωνούν να υπόκεινται στους νόμους της Ελλάδας και τους εφαρμόσιμους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνούς δικαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων  αντιπαράθεσης των νόμων μεταξύ τους.

15. Ελάχιστη αξία αναγόμωσης
Οι κάρτες PlanetSim που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να αναγομώνονται με ελάχιστη αξία και συχνότητα τα 20€/3-μηνο.Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει προσωρινά την PlanetSim έως ότου ο κάτοχος-χρήστης εναρμονιστεί με την εν λόγω οδηγία.

16. Ταυτοποιηση
Βασει απόφασης της ΕΕΤΤ ειναι υποχρεωτική η ταυτοποίηση τον καρτοκινήτων PlanetSim.

17. Ανακύκλωση και προσωρινή αδράνεια αριθμών κλήσης.
Η εταιρία ,βάσει νομοθεσίας Ε.Ε. , διατηρεί το δικαίωμα να ανακυκλώσει, δηλαδή σταδιακά να διαγράψει  τις PlanetSim που δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή δεν έχουν πραγματοποιήσει ούτε μια κλήση ή ανανέωση αξίας σε διάστημα 2 ετών. Οι sims θα τίθενται αρχικά σε κατάσταση αδράνειας για περίοδο ακόμη 6 μηνών από της 2-ετίας όπου ΄,κατά το δια΄στημα αυτό θα μπορούν να ανακτηθούν ,αλλά  με άλλο αριθμό κλήσης.Αν μετά την πάροδο των αρχικών 6 μηνών (μετά την λήξη της 2-ετίας) η sim εξακολουθήσει να είναι αδρανής ,τότε θα διαγραφεί οριστικά .Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επαναφέρει την PlanetSim του πρό της αρχικής αδράνειας του αριθμού κλήσης μέσα σε περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία που αρχικά ανακυκλώθηκε