Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (International Roaming) σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό
και να κάνετε χρήση όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα (π.χ. κλήσεις, SMS, MMS, υπηρεσίες δεδομένων, κλπ).

2. Όταν λαμβάνω μια κλήση ενώ βρίσκομαι στο εξωτερικό, χρεώνομαι για την κλήση αυτή;
Στην περίπτωση που λάβετε μια κλήση όσο βρίσκεστε στο εξωτερικό, χρεώνεται και εκείνος που σας καλεί αλλά και εσείς που λαμβάνετε τη κλήση. Ο λόγος που η εταιρία σας, σας χρεώνει για την εισερχόμενη κλήση οφείλεται στο γεγονός ότι δε διαθέτει δίκτυο στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να απαιτείται η διασύνδεση με κάποιο δίκτυο κινητής στη χώρα που βρίσκεστε.

3. Έχω την εντύπωση ότι η χρήση του κινητού στο εξωτερικό κοστίζει ακριβά. Ισχύει;

Προτού ταξιδέψετε σε μια χώρα εκτός Ελλάδας, είναι χρήσιμο να επικοινωνήσετε με την εταιρία κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις χρεώσεις της υπηρεσίας διεθνούς περιαγωγής που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας στο οποίο είστε συνδρομητής.

A.    Ειδικά για όσους χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές τους  όταν ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και επιπρόσθετα στο Λιχτενστάιν, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία), από το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβάλει ανώτατα όρια χρεώσεων καθώς και υποχρεώσεις σχετικής ενημέρωσης των καταναλωτών.
B.    Στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χρεώσεις για τη χρήση της υπηρεσίας διεθνούς περιαγωγής δεν υπόκεινται σε κάποια ρύθμιση, συνεπώς το ύψος τους προσδιορίζεται από την εμπορική πολιτική κάθε εταιρίας κινητής τηλεφωνίας.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το καλοκαίρι του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε την περαιτέρω μείωση των χρεώσεων που καλούνται να πληρώσουν οι χρήστες διεθνούς περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 531/2012).  Ενδεικτικά, οι τιμές που καλούνταν να πληρώσει ένας συνδρομητής συμβολαίου μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 ήταν περίπου 70% λιγότερο για την πραγματοποίηση κλήσης διεθνούς περιαγωγής εντός της Ε.Ε., σε σύγκριση με αντίστοιχες χρεώσεις πριν την εφαρμογή του πρώτου Κανονισμού διεθνούς περιαγωγής το 2007.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα των χρεώσεων περιαγωγής εντός της ΕΕ, αναφέρεται ο Κανονισμός 2120/2015 (ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 2015),ο οποίος ορίζει ότι, από 15 Ιουνίου 2017, οι καταναλωτές της Ε.Ε που ταξιδεύουν στο εξωτερικό θα χρεώνονται για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που λαμβάνουν όπως χρεώνονται στη χώρα τους. Επιπλέον, ο νέος Κανονισμός προβλέπει ότι, κατά το μεταβατικό διάστημα 30/4/2016-14/6/2017, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μία πρόσθετη επιβάρυνση (πχ μέχρι 0,05€/λεπτό χωρίς ΦΠΑ για κλήσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό) στις χρεώσεις που ισχύουν για κάθε συνδρομητή εντός Ελλάδος.

4. Τι πληρώνω για κλήσεις, SMS και χρήση δεδομένων εντός της Ε.Ε.;

Aπό τις 30 Απριλίου 2016 οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποχρεώνονται να χρεώνουν κάθε συνδρομητή τους που ταξιδεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης στο Λιχτενστάιν, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία, με τις χρεώσεις που ισχύουν για αυτόν στην Ελλάδα (σύμφωνα με το πρόγραμμα τηλεφωνίας που διαθέτει), προσαυξημένο ενδεχομένως με επιπλέον χρέωση(χρεώσεις “Roaming like at Home plus – RLAH+”).

Στην περίπτωση που μία εταιρία κινητής τηλεφωνίας επιλέξει να επιβάλει κατά την περιαγωγή,  προσαύξηση, επιπλέον της εθνικής χρέωσης, αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

Επισημαίνεται ότι κάθε κλήση/αποστολή sms από τις χώρες που ισχύει ο Κανονισμός, χρεώνεται όπως τα λεπτά ομιλίας/sms προς όλα τα δίκτυα (σύμφωνα με το οικονομικό πρόγραμμα του συνδρομητή), ακόμα κι αν η κλήση/αποστολή sms απευθύνεται προς συνδρομητή της ίδιας εταιρίας.

Η λήψη γραπτών μηνυμάτων διεθνούς περιαγωγής δεν χρεώνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτός από τον ανωτέρω τρόπο χρέωσης, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας μπορεί να διαθέτουν κάποια εναλλακτικά προγράμματα διεθνούς περιαγωγής με διαφορετικούς όρους χρήσης και χρέωσης.

5. Πως θα επιλέξω μεταξύ των χρεώσεων Roaming like at home και ενός εναλλακτικού προγράμματος διεθνούς περιαγωγής;

Προκειμένου να επιλέξετε μεταξύ των χρεώσεων Roaming like at home και ενός εναλλακτικού προγράμματος διεθνούς περιαγωγής, με βάση το οποίο θα χρεώνεστε όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, χρήσιμο είναι να λάβετε υπόψη σας τουλάχιστον τις παρακάτω παραμέτρους που μπορεί να διαφοροποιήσουν ενδεχομένως την επιλογή σας:

  1. Ταξιδεύετε κυρίως εντός Ε.Ε. ή σε όλο τον κόσμο;
  2. Πόσες μέρες το χρόνο;
  3. Έχετε καρτοκινητό ή είστε συνδρομητής συμβολαίου;
  4. Το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει στην Ελλάδα περιλαμβάνει/προσφέρει πακέτο κλήσεων φωνής/σύντομων μηνυμάτων κυρίως προς συνδρομητές της ίδιας εταιρίας κινητής τηλεφωνίας ή προς συνδρομητές που βρίσκονται σε όλα τα δίκτυα;
  5. Αν είστε συνδρομητής σε πρόγραμμα συμβολαίου, η μηνιαία χρήση υπηρεσιών κινητής που πραγματοποιείτε υπερβαίνει το πάγιο μηνιαίο τέλος του προγράμματος που έχετε επιλέξει;
  6. Κάνετε χρήση υπηρεσιών δεδομένων όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό;
  7. Δέχεστε ή πραγματοποιείτε πολλές κλήσεις όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό;

6. Πως μπορώ να μάθω για το τι χρεώνομαι όταν βρίσκομαι σε περιαγωγή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης);

Πριν ταξιδέψετε στο εξωτερικό, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρία σας και να ζητάτε ενημέρωση για τις χρεώσεις.
Κατά την άφιξη σας σε ένα κράτος μέλος, λαμβάνετε σύντομο μήνυμα από την εταιρία σας με πληροφορίες σχετικά με α) τις χρεώσεις που ισχύουν για εσάς και β) έναν τηλεφωνικό αριθμό όπου μπορείτε να καλέσετε χωρίς χρέωση προκειμένου να ζητήσετε επιπρόσθετες πληροφορίες. Ακόμη και όταν ταξιδεύετε σε χώρες εκτός της Ε.Ε., θα λαμβάνετε σύντομο μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τις χρεώσεις που σας αφορούν.

7. Πως μπορώ να προστατευθώ από υψηλούς λογαριασμούς όταν ταξιδεύω στην Ε.Ε. και χρησιμοποιώ υπηρεσίες δεδομένων (π.χ. πλοήγηση στο διαδίκτυο);

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό διεθνούς περιαγωγής οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας οφείλουν, να παρέχουν στους συνδρομητές διεθνούς περιαγωγής τη δυνατότητα χρήσης μηχανισμού, ο oποίος προβλέπει τη διακοπή της υπηρεσίας δεδομένων (π.χ. της πλοήγησης στο Διαδίκτυο) στην περίπτωση που η χρήση της υπηρεσίας υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο (π.χ. 50 ευρώ).

8. Γιατί όταν βρίσκομαι σε παραμεθόρια περιοχή, το κινητό μου αναγράφει δίκτυο ξένης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας;

Όταν ταξιδεύετε σε παραμεθόριες περιοχές, και είναι ενεργοποιημένη στο κινητό σας η υπηρεσία περιαγωγής (roaming), υπάρχει πιθανότητα το κινητό σας να συνδεθεί με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας γειτονικής χώρας. Σε αυτή την περίπτωση, στην οθόνη του κινητού σας θα εμφανιστεί η ονομασία του ξένου δικτύου και πιθανόν θα λάβετε και σχετικό γραπτό μήνυμα. Για να επιστρέψετε και πάλι στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στο οποίο είστε συνδρομητής, και να αποφύγετε ενδεχόμενη χρέωση για χρήση περιαγωγής, μπορείτε να αλλάξετε στις ρυθμίσεις του κινητού σας την «επιλογή δικτύου» από «αυτόματα» σε «χειροκίνητα», έτσι ώστε να επιλέξετε την εταιρία κινητής τηλεφωνίας που είστε συνδρομητής, από τα διαθέσιμα δίκτυα.

9. Περισσότερες πληροφορίες για τη διεθνή περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διεθνή περιαγωγή μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο εδώ

Το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 531/2012 για τη διεθνή περιαγωγή είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο εδώ

Το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που τροποποιεί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 531/2012 για τη διεθνή περιαγωγή είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *