Χρονοκάρτα ARGO

Η χρονοκάρτα Argo είναι μια προπληρωμένη κάρτα χρόνου ομιλίας της PlanetSim που προσφέρει τις οικονομικότερες χρεώσεις της αγοράς για τις αστικές, εθνικές αλλά και για τις διεθνείς κλήσεις σας. Με άριστη ποιότητα επικοινωνίας από όλες τις συσκευές από όπου κι αν βρίσκεστε. Ταυτόχρονα με το κόστος κλήσης 0,50€/λεπτό προς αριθμούς PlanetSim, είναι η οικονομικότερη λύση για  κλήσεις προς αριθμούς PlanetSim, χωρίς επιπλέον χρέωση της τηλεφωνικής σας γραμμής.