Αυτόματη Ανανέωση

Εντολή Αυτόματης Ανανέωσης Αξίας

Αφορά συνήθως κατόχους πολλών PlanetSim οι οποίες μπορούν να ανανεώνουν τις αξίες τους αυτόματα χρησιμοποιώντας έναν κοινό κουμπαρά.

Ο χρήστης ορίζει:

  1. Το κατώτατο όριο αξίας ανά sim.
  2. Την αξία αυτόματης ανανέωσης όταν η sim πέφτει κάτω από το κατώτατο υπόλοιπο.
  3. Ανώτατο μηνιαίο όριο ανανεώσεων.

Για την ενεργοποίηση αυτού του τρόπου ανανέωσης, απαιτείται επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών της PlanetSim.