Τραπεζική Κατάθεση

Ανανέωση με Τραπεζική Κατάθεση

Μπορείτε να πραγματοποίησετε ανανέωση αξίας καταθέτοντας το επιθυμητό ποσό (ελάχιστη ανανέωση 20€) ανανέωσης σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μας (ALPHA-EUROBANK-ETE-ΠΕΙΡΑΙΩΣ).

Παρακαλούμε να αναγράφετε στο πεδίο «αιτιολογία κατάθεσης» για δικαιούχο μόνο τον αριθμό κλήσης της PlanetSim που επιθυμείτε να πιστώσουμε το κατατεθέν ποσό (π.χ. 372 ** ******).

Οι καταθέσεις θα πιστώνονται στην sim την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να μας αποστέλλετε με email (support@planetsim.gr) το αποδεικτικό κατάθεσης ώστε να σας πιστώσουμε το συντομότερο δυνατόν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ : Γ.ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ PLANETSIM

Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασμών

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αυθημερόν τα στοιχεία τιμολόγησης στο email: accounting@planetsim.gr .