Προώθηση Κλήσεων

Call Forwarding/Οι χρήστες PlanetSim έχουν την επιλογή να ενεργοποιήσουν προώθηση κλήσεων/ προς οποιονδήποτε διεθνή αριθμό, δίχως επιπλέον επιβάρυνση για προωθήσεις σε αριθμούς σε πάνω από 150 χώρες.

 

Ενεργοποίηση Προώθηση Κλήσεων

  • Με την PlanetSim ενσωματωμένη στην αντίστοιχη συσκευή, ο χρήστης καλεί το *146*081*00-κωδικός χώρας-αριθμός τηλεφώνου, π.χ.*146*081*0044123456789#
  • Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις θα ανακατευθύνονται προς τον αριθμό που έχει εισαχθεί.

Απενεργοποίηση

  • Με την PlanetSim στην ενσωματωμένη συσκευή, ο χρήστης καλεί *146*080#