Εμπορική πολιτική ορθής χρήσης

Ελάχιστη ετήσια ανανέωση αξίας.

Στα πλαίσια του προγράμματος παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που έχετε επιλέξει, πρέπει να πραγματοποιείτε μια ελάχιστη ανανέωση των είκοσι εύρω (20€) ανά έτος. Το πόσο αυτό πρέπει να καταβάλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας θα οδηγεί σε προσωρινή φραγή της PlanetSim σας.

Σε περίπτωση φραγής της PlanetSim, ο αριθμός παύει να λειτουργεί. Ο αριθμός επαναενεργοποίειται όταν πραγματοποιηθεί η ελάχιστη ανανέωση των είκοσι ευρώ (20€).

Τυχόν υπόλοιπο χρημάτων στην κάρτα σας παραμένει αμετάβλητο κατά την περίοδο ισχύος της φραγής και μέχρι την ελάχιστη ανανέωση αξίας  ελάχιστης  είκοσι  (20 € ) ευρώ ανά έτος.

Αδικαιολόγητα υψηλή χρήση του δικτύου (high MSU)

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάρτες που λειτουργούν σε συστήματα συναγερμών , GPS -Tracker να πραγματοποιούν ατελέσφορες απόπειρες σύνδεσης στο δίκτυο χωρίς να ακολουθούνται από μεταφορά δεδομένων ή ολοκληρωμένες τηλεφωνικές κλήσεις ( στις τηλεπικοινωνίες αυτό ονομάζεται MSU – Message signaling Unit )  . Αυτό μπορεί να συμβεί είτε λόγω έλλειψης χρηματικού υπολοίπου στην κάρτα , είτε λόγω προγραμματισμού του μηχανήματος να κάνει πάρα πολλές και πολύ συχνές κλήσεις προς το δίκτυο . Αυτές οι απόπειρες σηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία του δικτύου και των υπηρεσιών μας.

Παρακαλούμε ρυθμίστε τις συσκευές να μην προσπαθούν να κάνουν εγγραφή συνέχεια στο δίκτυο, αλλά τουλάχιστον ανά 5 λεπτά .

Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκάστοτε σύνδεση που προκαλεί τα παραπάνω προβλήματα.