Εμπορική Πολιτική

Στα πλαίσια του προγράμματος παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που έχετε επιλέξει, πρέπει να πραγματοποιείτε μια ελάχιστη ανανέωση των είκοσι εύρω (20€) ανά έτος. Το πόσο αυτό πρέπει να καταβάλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας θα οδηγεί σε προσωρινή φραγή της PlanetSim σας.

Σε περίπτωση φραγής της PlanetSim, ο αριθμός παύει να λειτουργεί. Ο αριθμός επαναενεργοποίειται όταν πραγματοποιηθεί η ελάχιστη ανανέωση των είκοσι ευρώ (20€).

Τυχόν υπόλοιπο χρημάτων στην κάρτα σας παραμένει αμετάβλητο κατά την περίοδο ισχύος της φραγής και μέχρι την ελάχιστη ανανέωση αξίας  ελάχιστης  είκοσι  (20 € ) ευρώ ανά έτος.