Πακέτα Δεδομένων

Πληκτρολογήστε τον αριθμό σας

Αν είστε ήδη κάτοχος PlanetSim πληκτρολογήστε τον αριθμό σας.

Για να δείτε όλα τα πακέτα PlanetSim κάντε κλικ εδώ.
ΠΡΟΣΟXH : Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο ένα πακέτο δεδομένων για κάθε αριθμό.

Direct/eSim

*Για κάρτες eSim ισχύουν διαφορετικές ζώνες. Παρακαλούμε καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες η επικοινωνήστε μαζί μας στο support@planetsim.gr.

Πακέτο 13
0.75€
10MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 14
3.75€
50MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 15
8.25€
150MB

Ισχύει για 7 ημέρες.

Πακέτο 16
12.00€
250MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 17
18.00€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 11
27.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 40
51.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 20
0.75€
10MB DAILY
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 63
73.50€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 64
118.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 1
1.50€
10MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 2
7.50€
50MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 3
15.00€
150MB
Ισχύει για 7 ημέρες.
Πακέτο 4
28.50€
250MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 5
52.50€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 8
82.50€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 8
133.50€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 7
1.13€
10MB DAILY
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 67
180.00€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 68
217.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 12
39.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 50
7.50€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 51
21.00€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 193
24.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 194
49.50€
10000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 195
97.50€
20000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Κουπόνι 48
5.00€
0.02€/ mb
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 980

15.50€

1000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 981

27.50€

2000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Τα πακέτα 980 & 981 ενεργοποιούνται με την πρώτη χρήση δεδομένων της Planetsim σας .

*Tα πακέτα 980 & 981 ισχύουν προς το παρόν μόνο για PlanetSim Direct v.2

Πακέτο 76
1.35€
100MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 92
5.85€
500MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 75
13.35€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 93
25.35€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 190
40.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 191
82.50€
10000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 192
157.50€
20000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 58
52.50€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 196
24.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 197
121.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 198
243,00€
10000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 199
553,50€
20000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.

*Tα συγκεκριμένα Asia πακέτα δεν είναι διαθέσιμα για eSim κάρτες.

Πακέτο 59
13.50€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.

*Tα συγκεκριμένο πακέτο δεν είναι διαθέσιμο για eSim κάρτες.

M2M

Πακέτο 19

1.17€

5MB
Ισχύει για 30 ημέρες.

Πακέτο 20

1.77€

10MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 21

2.37€

20MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 22

2.67€

25MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 23

2.97€

30MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 24

4.47€

50MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 25

7.77€

100MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 26

14.37€

200MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 27

21.57€

300MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 28

35.57€

500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 29

60.57€

1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 30

120.57€

2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 36

42.57€

500MB
Ισχύει για 1 χρόνο.
Πακέτο 1

2.66€

5MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 2

4.31€

10MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 3

6.56€

20MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 4

8.06€

25MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 5

9.56€

30MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 12

12.56€

50MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 13

24.57€

100MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 14

48.57€

200MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 15

60.57€

300MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 16

90.57€

500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 17

165.57€

1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 18

240.57€

2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 33

113.07€

500MB
Ισχύει για 1 χρόνο.
Πακέτο 980

19.50€

1000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 981

34.50€

2000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Κουπόνι 48
5.00€

0.03€/ mb

Ισχύει για 365 ημέρες.
Τα πακέτα 980 & 981 ενεργοποιούνται με την πρώτη χρήση δεδομένων της Planetsim σας .

Eurosim

Πακέτο 6
7.50€
100MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 7
15.00€
250MB
Ισχύει για 7 ημέρες.
Πακέτο 8
30.00€
500MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 9
52.50€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 10
97.50€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 14
15.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 40
27.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 52
54.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 51
26.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 15
39.00€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 980

15.50€

1000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 981

27.50€

2000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Κουπόνι 48
5.00€
0.02€/ mb
Ισχύει για 365 ημέρες.
Τα πακέτα 980 & 981 ενεργοποιούνται με την πρώτη χρήση δεδομένων της Planetsim σας .

eSim

Πακέτο 13
0.75€
10MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 14
3.75€
50MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 15
8.25€
150MB

Ισχύει για 7 ημέρες.

Πακέτο 16
12.00€
250MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 17
18.00€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 11
27.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 40
51.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 20
0.75€
10MB DAILY
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 63
73.50€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 64
118.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 1
1.50€
10MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 2
7.50€
50MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 3
15.00€
150MB
Ισχύει για 7 ημέρες.
Πακέτο 4
28.50€
250MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 5
52.50€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 8
82.50€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 8
133.50€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 7
1.13€
10MB DAILY
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 67
180.00€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 68
217.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 12
39.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 50
7.50€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 51
21.00€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 193
24.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 194
49.50€
10000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 195
97.50€
20000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Κουπόνι 48
5.00€
0.02€/ mb
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 980

15.50€

1000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 981

27.50€

2000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Τα πακέτα 980 & 981 ενεργοποιούνται με την πρώτη χρήση δεδομένων της Planetsim σας .

*Tα πακέτα 980 & 981 ισχύουν προς το παρόν μόνο για PlanetSim Direct v.2

Πακέτο 76
1.35€
100MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 92
5.85€
500MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 75
13.35€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 93
25.35€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 190
40.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 191
82.50€
10000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 192
157.50€
20000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.