Πακέτα Δεδομένων

Πληκτρολογήστε τον αριθμό σας

Αν είστε ήδη κάτοχος PlanetSim πληκτρολογήστε τον αριθμό σας.

Για να δείτε όλα τα πακέτα PlanetSim κάντε κλικ εδώ.
ΠΡΟΣΟXH : Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο ένα πακέτο δεδομένων για κάθε αριθμό.

Direct and eSim

 • Zone A
 • Zone B
 • Special
 • Turkey
 • Europe
 • Europe Yearly Greece
 • Europe Extra
 • Asia
 • Vietnam
Πακέτο 13
0.75€
10MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 14
3.75€
50MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 15
8.25€
150MB

Ισχύει για 7 ημέρες.

Πακέτο 16
12.00€
250MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 17
18.00€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 11
27.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 40
51.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 20
0.75€
10MB DAILY
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 63
73.50€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 64
118.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 1
1.50€
10MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 2
7.50€
50MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 3
15.00€
150MB
Ισχύει για 7 ημέρες.
Πακέτο 4
28.50€
250MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 5
52.50€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 8
82.50€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 8
133.50€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 7
1.13€
10MB DAILY
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 67
180.00€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 68
217.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 12
39.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 50
7.50€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 51
21.00€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 77
37.50€
5000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 78
73.50€
10000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Κουπόνι 48
5.00€
0.02€/ mb
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 980
15.00€
1000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 981
27.00€
2000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Τα πακέτα 980 & 981 ενεργοποιούνται με την πρώτη χρήση δεδομένων της Planetsim σας .

*Tα πακέτα 980 & 981 ισχύουν προς το παρόν μόνο για PlanetSim Direct v.2

Πακέτο 76
1.35€
100MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 92
5.85€
500MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 75
13.35€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 93
25.35€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 52
58.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 94
109.35€
10000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 58
52.50€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.

*Tα συγκεκριμένο πακέτο δεν είναι διαθέσιμο για eSim κάρτες.

Πακέτο 59
13.50€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.

*Tα συγκεκριμένο πακέτο δεν είναι διαθέσιμο για eSim κάρτες.

M2M

 • Zone A
 • Zone Β
 • Yearly EU
Πακέτο 19
0.60€
5MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 19
1.20€
10MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 21
1.80€
20MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 22
2.10€
25MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 23
2.40€
30MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 24
3.90€
50MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 25
7.20€
100MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 26
13.80€
200MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 27
21.00€
300MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 28
34.80€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 29
60.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 30
120.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 36
42.00€
500MB
Ισχύει για 1 χρόνο.
Πακέτο 1
2.09€
5MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 2
3.74€
10MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 3
5.99€
20MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 4
7.49€
25MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 5
8.99€
30MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 12
11.99€
50MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 13
24.00€
100MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 14
48.00€
200MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 15
60.00€
300MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 16
90.00€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 17
165.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 18
240.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 33
112.50€
500MB
Ισχύει για 1 χρόνο.
Πακέτο 980
15.00€
1000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 981
27.00€
2000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Κουπόνι 48
5.00€
0.02€/ mb
Ισχύει για 365 ημέρες.
Τα πακέτα 980 & 981 ενεργοποιούνται με την πρώτη χρήση δεδομένων της Planetsim σας .

Eurosim

 • European
 • SmartData
 • Turkey
 • Yearly Greece
Πακέτο 6
7.50€
100MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 7
15.00€
250MB
Ισχύει για 7 ημέρες.
Πακέτο 8
30.00€
500MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 9
52.50€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 10
97.50€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 14
15.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 40
27.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 52
54.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 51
26.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 15
39.00€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 980
15.00€
1000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 981
27.00€
2000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Κουπόνι 48
5.00€
0.02€/ mb
Ισχύει για 365 ημέρες.
Τα πακέτα 980 & 981 ενεργοποιούνται με την πρώτη χρήση δεδομένων της Planetsim σας .