Δωρεάν κλήσεις
πρός PlanetSim
απο Skype και Viber

 

Η PlanetSim και το Skype-Viber  δημιουργήσαν μια μοναδική συνεργασία με σκοπό να  παρέχουν δωρεάν κλήσεις απο Skype ή Viber προς PlanetSim αριθμούς.

 

Ενεργοποίηση

  • Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία πληκτρολογήστε *146*711#
    Με την ενεργοποίηση θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη : “Skype-Viber calls are enabled. Incoming calls from Skype are charged”.
  • Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία πληκτρολογήστε *146*710#
    Με την απενεργοποίηση θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη : ” Skype-Viber calls are disabled. To enable please dial *146*711#
  • Για να ελέγξετε  αν η υπηρεσία ειναι ενεργοποίημενη η απενεργοποιημένη πληκτρολογήστε *146*712#
    Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη: “Skype-Viber calls are disabled. To enable please dial *146*711#” ή “Skype-Viber calls are enabled. Incoming calls from Skype are charged.”

Αφού γίνει η ενεργοποίηση, ο χρήστης Skype ή Viber μπορεί να καλέσει έναν αριθμό PlanetSim  δωρεάν χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό τρόπο +372800xxxxxxxx , όπου xxxxxxxx είναι τα υπόλοιπα ψηφία του αριθμού PlanetSim που θέλετε να καλέσετε. Το κόστος της εισερχόμενης κλήσης από Skype ή Viber  ειναι στα 0,19€/λεπτό συν το εκάστοτε κόστος εισερχόμενης κλήσης στην χώρα που βρίσκεστε.

Κόστος
Η κλήση είναι δωρεάν για τον χρήστη Viber,Skype ή PlanetSim.
Το κόστος για τον κάτοχο PlanetSim  που δέχεται κλήση μέσω Viber ή Skype  είναι 0,19€/λεπτό.

Παραδείγματα
α) Αν ο κάτοχος PlanetSim βρίσκεται σε χώρα όπου το κόστος εισερχόμενης κλήσης είναι στο 0,00€/λεπτο  θα χρεωθεί 0,19€/λεπτό
β) Αν ο κάτοχος PlanetSim βρίσκεται σε χώρα όπου το κόστος εισερχόμενης κλήσης είναι  0,20€/λεπτό τότε στο κόστος της εισερχόμενης θα προστεθεί και το 0,19€/λεπτό για την κλήση απο Viber ή Skype. Άρα το συνολικό κόστος θα είναι 0,20+0,19 = 0,39€/λεπτό