PlanetSim Security καλάθι
el

Οροι και προυποθέσεις – Privacy Policy

Η διαδικτυακή ιστοσελίδα και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών (οι νόμοι και οι κανονισμοί)  της Πετρουλάκης Α.Ε. απαιτούν όπως όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αυτής συμφωνούν με τους κάτωθι όρους και κανονισμούς. Με την πρόσβασή σας στις σελίδες μας, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους όρους αυτούς.

1. Νόμοι και κανονισμοί
Η πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων υπόκειται σε όλους τους εν ενεργεία διεθνείς, Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς νόμους και διατάξεις.

2. Καταχωρημένα σήματα/σύμβολα
Τα εταιρικά σύμβολα, οι εικόνες και τα λειτουργικά σύμβολα (“Marks”) που υπάρχουν στον ιστοχώρο είναι ιδιοκτησία της Πετρουλάκης Α.Ε. και των λοιπών εταίρων. Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από αυτά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της Πετρουλάκης Α.Ε. η άλλου εταίρου που κατέχει τα δικαιώματά τους. Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων λογισμικού στο   προστατεύονται από δικαιώματα ιδιοκτησίας και τους νόμους περί αυτών. Οι χρήστες-επισκέπτες απαγορεύεται να  μετατρέψουν αντιγράψουν, διανείμουν, μεταδώσουν, παρουσιάσουν, δημοσιεύσουν,ιδιοποιηθούν, δημιουργήσουν από αυτά ή ακόμα και να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα πάνω ή μέσα στον ιστοχώρο για εμπορικούς ή δημόσιους σκοπούς.

3. Άνευ εγγύησης
Το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στο , η που “πάρθηκαν”  από κάποιον ιστοχώρο που είναι συνδεδεμένος (a “linked ιστοχώρου”) με αυτό, προσφέρεται “as is”  χωρίς καμία εγγύηση παντώς είδους συμπεριλαμβανομένου και μη περιορισμένου των εγγυήσεων εμπορευματότητας συμβατότητας με ένα συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο, αντιποίησης, ασφάλειας ή ακριβείας. Η Πετρουλάκης Α.Ε. ΔΕΝ φιλοξενεί ούτε είναι υπεύθυνη για α) την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή δήλωσης που γίνεται από ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοχώρου ή συνδεδεμένου ιστοχώρου, μέρους οποιουδήποτε άλλου εκτός από αυτό της Πετρουλάκης Α.Ε. ή β) τις δυνατότητες ή την αξιοπιστία υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχεται από ένα συνδεδεμένο ιστοχώρο. Εκτός από περιπτώσεις που εμπίπτουν στο νόμο περί προστασίας καταναλωτών, σε καμία περίπτωση η Πετρουλάκης Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για απώλειες ή ζημιές που προέκυψαν από την εξάρτηση του χρήστη σε πληροφορίες που απέκτησε από αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο με αυτόν ιστοχώρο, ή από εξάρτηση του χρήστη σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία κάποιου συνδεδεμένου με τον εδώ ιστοχώρο. Είναι καθήκον του χρήστη να αξιολογήσει την ακρίβεια, την πληρότητα, και την χρησιμότητα οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή άλλου περιεχομένου στον ιστοχώρο ή από άλλο συνδεδεμένο ιστοχώρο. Παρακαλούμε αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή, όπου απαιτείται, για την αξιολόγηση οποιαδήποτε γνώμης, συμβουλής, προϊόντος,υπηρεσίας ή περιεχομένου.

4. Περιορισμοί υπευθυνότητας για χρήση του ιστοχώρου και συνδεδεμένων σε αυτόν.
Η πληροφορία, το λογισμικό, προϊόντα και περιγραφές προϊόντων στον ιστοχώρο ή σε συνδεδεμένο ιστοχώρο μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, η Πετρουλάκης Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη. Αλλαγές γίνονται κατά περιόδους στα κείμενα του ιστοχώρου. Η Πετρουλάκης Α.Ε. μπορεί να βελτιώσει ή να αλλάξει τον ιστοχώρο οποιαδήποτε στιγμή. Συμφωνείτε πως η Πετρουλάκης Α.Ε. οι συνεργάτες και όποιοι άλλοι εργαζόμενοι σε αυτήν δεν φέρουν ευ8ύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, συνεχείς ή ειδική ζημία (συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων απώλεια κερδών κόστος αντικατάστασης υπηρεσίας ή χαμένης ευκαιρίας) που προκύπτει από ή με την χρήση του ιστοχώρου ή συνδεδεμένου με αυτον ιστοχώρου, ή με την καθυστέρηση ή μη δυνατότητα χρήσης του ιστοχώρου ή συνδεδεμένων με αυτόν ιστοχώρους, ακόμα και αν η Πετρουλάκης Α.Ε. είναι ενήμερη για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η περιορισμένη υπευθυνότητα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, την μετάδοση ιών που μπορεί να επηρρεάσουν τον εξοπλισμό του χρήστη, τηλεφωνικές γραμμές ή προβλήματα διασύνδεσης (π.χ. δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο), μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, λάθη παροχέα, απεργείες ή άλλα εργατικά προβλήματα ή φυσική καταστροφή. Η Πετρουλάκης Α.Ε. δεν μπορεί και δεν εγγυάται συνεχής, αδιάκοπες και ασφαλείς προσβάσεις στον ιστοχώρο.

5. Περιορισμένη ευθύνη για υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω του Ιστοχώρου
Συμφωνείτε πως η Πετρουλάκης Α.Ε. είναι ένας απλώς μεσάζων των παρόχων των διαθέσιμων υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστοχώρο, συμπεριλαμβανομένου εκτός των άλλων, ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Όλες οι διεκδικήσεις που αφορούν αποτυχία ή ρήγμα που σε κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ιστοχώρου περιορίζονται σε διεκδικήσεις εναντίον κάποιων ή όλων των παροχέων υπηρεσιών. Η Πετρουλάκης Α.Ε. αρνείται κάθε ευθύνη βασιζόμενη είτε σε συμβόλαιο, αστικό αδίκημα, αποκλειστική υπευ8υνότητα ή κατ’οιονδήποτε άλλον συμπεριλαμβανομένης άλλης άνευ περιορισμού ευθύνης για άμεση ή έμμεση, δικάσιμη, περιστασιακή ή ειδική ζημία, σχετιζόμενη με τα αγαθά ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες οιουδήποτε φορέα ή άλλου προμηθευτή μέσου του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένου την άνευ περιορισμού ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη, λάθος, τραυματισμό,παράλειψη,απώλεια, χάσιμο, ατύχημα, καθυστέρηση ή ανωμαλία που μπορεί να προκύψει από λάθος, αμέλεια ή άλλον παράγοντα για τον φορέα ή τον προμηθευτή και εις το εξής εξαιρείται την Πετρουλάκης Α.Ε. από οποιαδήποτε ευ8ύνη που αφορά τα άνωθεν.

6. Εμπιστευτικότητα τηλεπικοινωνιών
Εκτός από των απαιτουμένων υπό του νόμου περιπτώσεων και σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικτύου της Πετρουλάκης Α.Ε., η Πετρουλάκης Α.Ε. θα διατηρεί το απόρρητο όλων των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των χρηστών της οι οποίες μεταδίδονται απευθείας στην Πετρουλάκης Α.Ε.. Μηνύματα απεσταλμένα σε περιοχές του ιστοχώρου μας που είναι προσβάσιμες από όλους τους χρήστες ΔΕΝ προστατεύονται ως προσωπικά και η Πετρουλάκης Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που περιέχονται σε τέτοιου είδους μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, εννοιών, γνώσεων ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας) σε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες, θυγατρικές και πατρικές προς αυτήν εταιρείες για οποιοδήποτε σκοπό αυτή κρίνει σκόπιμο. Ο χρήστης πρέπει να ξέρει ότι οι συνδεδεμένοι με τον εδώ ιστοχώροι μπορεί να περιέχουν παροχές εμπιστευτικότητας διαφορετικές απο τον εδώ ιστοχώρο. Η Πετρουλάκης Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιες παροχές και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικές με τέτοιες παροχές.

7. Διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες
Η Πετρουλάκης Α.Ε. απαγορεύει το caching, μη εξουσιοδοτημένων υπερσυνδέσμων (links) στον ιστοχώρο και τη χρήση οποιουδήποτε από τα περιεχόμενα στον ιστοχώρο. Η Πετρουλάκης Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει όποιους συνδέσμους (links) ή πλαίσια και αποποιείται κάθε ευθύνης για το διαθέσιμο περιεχόμενο σε οποιονδήποτε άλλο ιστοχώρο πέραν αυτού. Η πρόσβαση σε οποιονδήποτε από του διασυνδεδεμένους με αυτόν ιστοχώρους γίνεται με την προσωπική ευθύνη του κάθε χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να ξέρει ότι οι συνδεδεμένοι με αυτόν ιστοχώροι μπορεί να περιέχουν κανόνες και κανονισμούς, παροχές εμπιστευτικότητας, μετάδοσης προσωπικών δεδομένων αι άλλων παροχών που διαφέρουν από αυτούς που διατίθενται από τον εδώ ιστοχώρο. Η Πετρουλάκης Α.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνης που έχουν σχέση με τέτοιου είδους παροχές.

8. Αναρτήσεις
Η Πετρουλάκης Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη επίβλεψης μηνυμάτων, πληροφορίας ή περιεχομένου αναρτημένο στον ιστοχώρο από χρήστες και αποδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά αυτές τις αναρτήσει. Εν τούτοις, η Πετρουλάκης Α.Ε. μπορεί από καιρό σε καιρό να παρακολουθεί τις αναρτήσεις στον ιστοχώρο της και μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί ή να αφαιρέσει αναρτήσεις που περιέχουν:

  • Τυχόν παράνομες, απειλητικές, ρατσιστικές, μισητές, εθνικιστικές, πρόστυχες, απρεπείς ή καθ’οιονδήποτε τρόπο προσβλητικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, εκτός άλλων οποιουδήποτε υλικού που ενθαρρύνει πράξεις που μπορεί ν’αποτελέσουν εγκληματική παράβαση, δημόσια ευθύνη ή κατ’άλλων τρόπο παραβιάζουν οποιονδήποτε τοπικό, επαρχιακό, εθνικό ή διεθνές νόμο.
  • Προσωπικά δεδομένα όπως μηνύματα που περιλαμβάνουν τηλεφωνικούς αριθμούς, Α.Φ.Μ., αριθμούς λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών ή διευθύνσεων.
  • Μηνύματα ανηρτημένα από χρήστες που στοχεύουν προσωπικά άλλους χρήστες. Μηνύματα από μη υπαλλήλους της Πετρουλάκης Α.Ε. που μιλούν όμως εκ μέρους της Πετρουλάκης Α.Ε. ή περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή εκφράζουν γνώμες που αφορούν την Πετρουλάκης Α.Ε.
  • Μηνύματα που προσφέρουν μη εγκεκριμένα «downloads» οποιασδήποτε προστατευμένης ή ιδιωτικής πληροφορίας.

9. Μετάδοση προσωπικών δεδομένων
Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι παρέχοντας στην Πετρουλάκης Α.Ε. οποιεσδήποτε προσωπικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες μέσω του ιστοχώρου, συμφωνεί στη μετάδοση τέτοιων προσωπικών ή ιδιόκτητων πληροφοριών πέρα από τα διεθνή σύνορα ανάλογα με τις ανάγκες για την επεξεργασία σύμφωνα με τις τυποποιημένες επιχειρησιακές πρακτικές της Πετρουλάκης Α.Ε.. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίσει ότι συνδεμένοι ιστοχώροι μπορεί να περιέχουν παροχές μετάδοσης προσωπικών στοιχείων που διαφέρουν από τις  παρεχόμενες υπηρεσίες εν τω παρόντι. Η Πετρουλάκης Α.Ε. δεν είναι αρμόδια για τέτοιες παροχές, και αποκηρύσσει ρητώς οποιεσδήποτε και ολικά τις ευθύνες σχετικές με τέτοιες παροχές.

10. Αλλαγές σε κανόνες και κανονισμούς
Η Πετρουλάκης Α.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρηθούν αυτοί οι κανόνες και κανονισμοί οποιαδήποτε στιγμή και οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για να πληροφορηθούν και να δεσμευθούν σε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς.

11. Παραβιάσεις κανόνων και κανονισμών
Η Πετρουλάκης Α.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να επιδιωχθούν όλες οι διαθέσιμες λύσεις από τον νόμο και τη δικαιοσύνη για τις παραβιάσεις αυτών των κανόνων και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εμποδιστεί η πρόσβαση από μια ιδιαίτερη διεύθυνση Διαδικτύου στον ιστοχώρου.

12. Πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης και προστατευομένων/ασφαλών περιοχών
Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από εμένα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων μου, η Πετρουλάκης ΑΕ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση απο τους εν λόγο τρίτους των προσωπικών δεδομένων μου. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στη δική μου ευθύνη να μελε΄τω προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσω προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους μέσω του διαδυκτίου

Η πρόσβαση και χρήση του κωδικού πρόσβασης ή/και οι ασφαλείς περιοχές του ιστοχώρου είναι περιορισμένες στους εξουσιοδοτημένους χρήστες μόνο. Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα που προσπαθούν να πάρουν πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές του ιστοχώρου μπορούν να δεχθούν διώξεις κατά το νόμο.

13. Η χρήση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων “Cookie” αρχείων
Η Πετρουλάκης Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκευτούν οι πληροφορίες για τον υπολογιστή ενός χρήστη υπό μορφή «μπισκότου» ή παρόμοιου αρχείου για λόγους τροποποίησης του Ιστοχώρου και απεικονίσεις των προτιμήσεων των χρηστών. Η δήλωση ιδιωτικότητας της Πετρουλάκης Α.Ε.  για το Διαδίκτυο παρέχει τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των “Cookies” καθώς επίσης και των διαδικασιών για να θέσει εκτός λειτουργίας τα “Cookies”.

14. Αρμοδιότητες/ Ισχύων νόμος
Χρήστες αυτού του Ιστοχώρου συμφωνούν να υπόκεινται στους νόμους της Ελλάδας και τους εφαρμόσιμους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνούς δικαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων  αντιπαράθεσης των νόμων μεταξύ τους.

15.Ελάχιστη αξία αναγόμωσης                                                                                                                                                                                                                                           Οι κάρτες PlanetSim  θα πρέπει να αναγομώνονται με ελάχιστη αξία και συχνότητα τα 20€/έτος. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει προσωρινά την PlanetSim χωρίς να χάνεται ο αριθμός και το τυχόν χρηματικό υπόλοιπό της  έως ότου ο κάτοχος-χρήστης εναρμονιστεί με την εν λόγω οδηγία.

16. Ταυτοποιηση
Βασει απόφασης της ΕΕΤΤ ειναι υποχρεωτική η ταυτοποίηση τον καρτοκινήτων PlanetSim.

17. Ανακύκλωση και προσωρινή αδράνεια αριθμών κλήσης.
Η εταιρία ,βάσει νομοθεσίας Ε.Ε. , διατηρεί το δικαίωμα να ανακυκλώσει, δηλαδή σταδιακά να διαγράψει  τις PlanetSim που δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή δεν έχουν πραγματοποιήσει ούτε μια κλήση ή ανανέωση αξίας σε διάστημα 2 ετών. Οι sims θα τίθενται αρχικά σε κατάσταση αδράνειας για περίοδο ακόμη 6 μηνών από της 2-ετίας όπου ΄,κατά το δια΄στημα αυτό θα μπορούν να ανακτηθούν ,αλλά  με άλλο αριθμό κλήσης.Αν μετά την πάροδο των αρχικών 6 μηνών (μετά την λήξη της 2-ετίας) η sim εξακολουθήσει να είναι αδρανής ,τότε θα διαγραφεί οριστικά .Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επαναφέρει την PlanetSim του πρό της αρχικής αδράνειας του αριθμού κλήσης μέσα σε περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία που αρχικά ανακυκλώθηκε.

 

18.Αλλαγές εμπορικής πολιτικής

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής εμπορικής πολιτικής και χρεώσεων ανάλογα με τις συνθήκες της  αγοράς και του ανταγωνισμού.Οι χρεώσεις,τα βήματα χρεώσεων,οι συνεργαζόμμενοι πάροχοι /sim καθώς και κάθε άλλη παράμετρος της υπηρεσίας μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Privacy Policy & GDPR Compliance

IN GENERAL

The use of our web pages and the services provided to the visitor on the site planetsim.gr owned by ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε hereafter «the company», requires your agreement with the Privacy Policy of this site. Therefore, the visitor must carefully read the contents of this page before using the services of our website. If he does not agree, he must leave this website and NEVER make use any of its services or content.
This privacy policy may change from time to time according the relevant legislation. We will not explicitly notify our customers or our site’s users about these changes. Instead, we recommend you to occasionally visit this page for any changes to this privacy policy. The continued use of the planetsim.gr website even after any changes to the Privacy Policy implies the unconditional acceptance of these terms by you.

Privacy and Protection of personal data

We collect and process your personal data only when it is absolutely necessary.
We will never sell, rent, distribute, or publicize in any way your personal data.
If you are under 16, you MUST have your parents’ consent before using the services of this site.

Relevant legislation

Along with our company’s internal IT systems, this site is designed to comply with the following laws/regulations regarding the protection of user’s personal data:

  1. EU Data Protection Directive (DPD of year 1995)
  2. Regulation on general EU data protection (GDPR of year 2018)

Personal information collected by this site and why we collect it

This site collects and uses personal information for the following reasons:

Website traffic monitoring

Like most sites, this site uses Google Analytics (GA) to track user activity. We use this data to determine the number of our site visitors to better understand how they find and use our web pages. Although GA records data such as your geographic location, your device, your web browser, and your operating system, none of this information identify you to us. GA also records your computer’s IP address, which could be used to identify you, but Google does not provide access to it. We believe that Google is a third data processor that is compliant with the requirements of European legislation.

Contact forms and e-mail links

If you choose to contact us using a contact form or an email link, none of the data you provide will be stored to our site or transferred or processed by any third party data processor as defined below in the section «Our third-party data processors». Instead, these data will be sent to us via an SMTP protocol (Simple Mail Transfer Protocol). Our SMTP servers are protected by a TLS security protocol (also known as SSL), meaning that email content is encrypted before being sent over the Internet. The content of the email is decrypted by our local computers and devices.

About Cookies

What is a cookie?

The term «cookie» refers to a small data file consisting solely of a set of text information that the site transmits to the web browser on your computer’s hard disk, either temporarily throughout your visit , or sometimes for longer periods, depending on the type of cookie. Cookies perform different operations (for example, you are distinguished from other site’s visitors or remember certain info for you like your preferences) and are used by most websites to improve your user experience.
Each cookie is unique to your browser and contains some anonymous information. A cookie typically contains the name of the cookie field, the cookie’s lifetime, and a value (usually in the form of a randomly generated unique number).

Types of cookies

The basic types of cookies are described below

·         Session cookies

These are temporary cookies that remain in the cookie file of your device’s browser only during your visit and are deleted when you close the browser.

·         Persistent cookies

These remain in the cookie file of your device’s browser even after the browser closes, sometimes for one year or more (the exact length of stay depends on the lifetime of each cookie). Permanent cookies are used when the site administrator may need to know who you are for more than one visit (e.g., to remember your username or your site configuration preferences).

·         First-party cookies

These are cookies installed on your browser and/or hard drive of your device from the site you are visiting. This includes assigning a unique ID to you, in order to monitor your site navigation. Site creators often use first-party cookies to handle visits and for identification purposes.

·         Third-party cookies

These are cookies used by third parties, such as social networks to track your visits to the various sites they advertise. The site administrator has no control over these third-party cookies.

Cookies on this site and how to manage them

On this site, we use cookies to improve your user experience. Site functionality will be significantly affected if you disable or disagree with the use of cookies.
See the following information about the third-party cookies we use on this site, including how to disable them and the effect of disabling on the site’s functionality. If you need any help on how to manage certain types of cookies, including how to check or delete them, please visit www.aboutcookies.org.

Google Analytics cookies

Google Analytics cookies are performance analytics/logging cookies that allow us to collect anonymous information about how visitors use our site. These cookies can inform us on how many visitors use the site, the visit’s time and duration, and also provide information on how visitors navigate across the site. This information helps us improve the way our site works. They are anonymous information and do not contain personal information.
The information collected by the Google Analytics cookies about our site is transferred and stored on Google’s servers in accordance with Google’s privacy policy.
For more information on Google Analytics, please visit https://support.google.com/analytics/answer/6004245
You can disable Google Analytics tracking by visting https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB
If you disable these cookies, your activity will not be counted or used in the statistics we collect to improve the services we provide through this site. Website functionality will not be affected.

Video providers cookies

Video providers can place cookies on your device if you watch their video on our site.
If you disable these cookies you may not be able to see the embedded videos on our site.

Social Networks cookies

Third-party social networks can place cookies on your device if you choose to share a web page of our site with another third-party Social Network site, by clicking on one of the «share» buttons.
If you disable these cookies, you will not be able to share any of our content with third-party social networks

About this site’s web server

All web traffic (file transfer) between this site and your browser is encrypted and transferred via the HTTPS protocol using Secure Sockets Layer (SSL).

Third-party personal data processors

We use a number of third parties to process personal data for us. These Third-party personal data processors have been carefully selected to comply with the legislation mentioned in this document.

Data breaches

For any of your personal information stored in our database, all necessary action will be taken to be secure as possible.
We will report any unlawful violation of our database or any third party data processing database to all relevant stakeholders as well as authorities within 72 hours of the violation, if it is obvious that the personal data stored in recognizable form, have been stolen.

Data Protection Officer

The data protection officer (DPO) of this site is: «ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»