Φόρμα Ταυτοποίησης

Βάσει Ελληνικής νομοθεσίας, επιβάλεται η ταυτοποίηση των στοιχειών κάθε χρήστη καρτοκινητής τηλεφωνίας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία για να ενεργοποίηθει η PlanetSim σας. Επιπλέον δεν μπορείτε να προσθέσετε την PlanetSim σας στο www.planetsim.gr μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.

Για την ταυτοποίηση απαιτούνται :
α) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση ταυτοποίησης.

β) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση συγκατάθεσης.

γ) Δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (Δελτίο ταυτότητας ή
διαβατήριο)

Αφού καταχωρήσετε τα υποχρεωτικά στοιχεία σας παρακάτω και συμπληρώσετε /υπογράψετε τη φόρμα συγκατάθεσης και τη φόρμα ταυτοποίησης που περιέχονται στην συσκευασία της PlanetSim σας (ή μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ), πρέπει να μετατρέψετε τα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή (κατά προτίμηση .jpg, .png ή .pdf) και να τα ανεβάσετε μαζί με ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική
Ταυτότητα, διαβατήριο κτλ.).

Τα έντυπα στοιχεία πρέπει να ταυτίζονται με τα ηλεκτρονικά.

Οι εταιρίες δηλώνουν τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου.

Ονοματεπώνυμο*
Email*
Κινητό τηλέφωνο*
Έγγραφο Ταυτοποίησης*
Maximum file size: 5 MB
Ανώτατο όριο : 5 mb
Ανώτατος αριθμός φωτογραφιών : 1
Αριθμός Ταυτότητας*
PlanetSim αριθμός*
Δήλωση Συναίνεσης*
Maximum file size: 5 MB
Ανώτατο όριο : 5 mb
Ανώτατος αριθμός φωτογραφιών : 1
Δήλωση Ταυτοποίησης*
Maximum file size: 5 MB
Ανώτατο όριο : 5 mb
Ανώτατος αριθμός φωτογραφιών : 1
Σχόλια