Επιλέξτε την χώρα που επιθυμείτε για να δείτε τις αντίστοιχες χρεώσεις PlanetSim.

*Αν μία χώρα δεν έχει  αποτελέσματα, δεν υπάρχει κάλυψη από την αντίστοιχη κάρτα PlanetSim.

Πακέτα Δεδομένων

Για πακέτα δεδομένων σε eSim κάρτες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Direct/eSim

*Για κάρτες eSim ισχύουν διαφορετικές ζώνες. Παρακαλούμε καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες η επικοινωνήστε μαζί μας στο support@planetsim.gr.

Πακέτο 13
0.75€
10MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 14
3.75€
50MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 15
8.25€
150MB

Ισχύει για 7 ημέρες.

Πακέτο 16
12.00€
250MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 17
18.00€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 11
27.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 40
51.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 20
0.75€
10MB DAILY
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 63
73.50€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 64
118.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 1
1.50€
10MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 2
7.50€
50MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 3
15.00€
150MB
Ισχύει για 7 ημέρες.
Πακέτο 4
28.50€
250MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 5
52.50€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 8
82.50€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 8
133.50€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 7
1.13€
10MB DAILY
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 67
180.00€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 68
217.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 12
39.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 50
7.50€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 51
21.00€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 193
24.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 194
49.50€
10000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 195
97.50€
20000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Κουπόνι 48
5.00€
0.02€/ mb
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 980

15.50€

1000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 981

27.50€

2000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Τα πακέτα 980 & 981 ενεργοποιούνται με την πρώτη χρήση δεδομένων της Planetsim σας .

*Tα πακέτα 980 & 981 ισχύουν προς το παρόν μόνο για PlanetSim Direct v.2

Πακέτο 76
1.35€
100MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 92
5.85€
500MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 75
13.35€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 93
25.35€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 190
40.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 191
82.50€
10000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 192
157.50€
20000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 58
52.50€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 196
24.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 197
121.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 198
243,00€
10000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 199
553,50€
20000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.

*Tα συγκεκριμένα Asia πακέτα δεν είναι διαθέσιμα για eSim κάρτες.

Πακέτο 59
13.50€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.

*Tα συγκεκριμένο πακέτο δεν είναι διαθέσιμο για eSim κάρτες.

M2M

Πακέτο 19

1.17€

5MB
Ισχύει για 30 ημέρες.

Πακέτο 20

1.77€

10MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 21

2.37€

20MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 22

2.67€

25MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 23

2.97€

30MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 24

4.47€

50MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 25

7.77€

100MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 26

14.37€

200MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 27

21.57€

300MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 28

35.57€

500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 29

60.57€

1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 30

120.57€

2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 36

42.57€

500MB
Ισχύει για 1 χρόνο.
Πακέτο 1

2.66€

5MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 2

4.31€

10MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 3

6.56€

20MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 4

8.06€

25MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 5

9.56€

30MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 12

12.56€

50MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 13

24.57€

100MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 14

48.57€

200MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 15

60.57€

300MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 16

90.57€

500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 17

165.57€

1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 18

240.57€

2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 33

113.07€

500MB
Ισχύει για 1 χρόνο.
Πακέτο 980

19.50€

1000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 981

34.50€

2000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Κουπόνι 48
5.00€

0.03€/ mb

Ισχύει για 365 ημέρες.
Τα πακέτα 980 & 981 ενεργοποιούνται με την πρώτη χρήση δεδομένων της Planetsim σας .

Eurosim

Πακέτο 6
7.50€
100MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 7
15.00€
250MB
Ισχύει για 7 ημέρες.
Πακέτο 8
30.00€
500MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 9
52.50€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 10
97.50€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 14
15.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 40
27.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 52
54.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 51
26.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 15
39.00€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 980

15.50€

1000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 981

27.50€

2000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Κουπόνι 48
5.00€
0.02€/ mb
Ισχύει για 365 ημέρες.
Τα πακέτα 980 & 981 ενεργοποιούνται με την πρώτη χρήση δεδομένων της Planetsim σας .

eSim

Πακέτο 13
0.75€
10MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 14
3.75€
50MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 15
8.25€
150MB

Ισχύει για 7 ημέρες.

Πακέτο 16
12.00€
250MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 17
18.00€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 11
27.00€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 40
51.00€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 20
0.75€
10MB DAILY
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 63
73.50€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 64
118.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 1
1.50€
10MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 2
7.50€
50MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 3
15.00€
150MB
Ισχύει για 7 ημέρες.
Πακέτο 4
28.50€
250MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 5
52.50€
500MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 8
82.50€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 8
133.50€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 7
1.13€
10MB DAILY
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 67
180.00€
3000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 68
217.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 12
39.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 50
7.50€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 51
21.00€
1000MB
Ισχύει για 14 ημέρες.
Πακέτο 193
24.00€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 194
49.50€
10000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 195
97.50€
20000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Κουπόνι 48
5.00€
0.02€/ mb
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 980

15.50€

1000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Πακέτο 981

27.50€

2000MB
Ισχύει για 365 ημέρες.
Τα πακέτα 980 & 981 ενεργοποιούνται με την πρώτη χρήση δεδομένων της Planetsim σας .

*Tα πακέτα 980 & 981 ισχύουν προς το παρόν μόνο για PlanetSim Direct v.2

Πακέτο 76
1.35€
100MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 92
5.85€
500MB
Ισχύει για 1 ημέρα.
Πακέτο 75
13.35€
1000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 93
25.35€
2000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 190
40.50€
5000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 191
82.50€
10000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.
Πακέτο 192
157.50€
20000MB
Ισχύει για 30 ημέρες.

Για τον αναλυτικό τιμοκατάλογο πακέτων δεδομένων παρακαλώ πατήστε εδώ.

Οδηγίες Ενεργοποίησης Πακέτου

Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για ενεργοποίηση πακέτου για sim τοποθετημένη σε κινητό τηλέφωνο.

Για sim τοποθετημένη σε άλλη συσκευή παρακάλω στείλτε μας email στο support@planetsim.gr

Προσοχή! Δεν υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης 2 ή παραπάνω πακέτων ταυτόχρονα!

Χρεώσεις Pay As You Go

Μόνο για την κατηγορία καρτών  PlanetSim Μ2Μ και μόνο για τους μήνες που εκτελεί χρεώσεις τύπου Pay As You Go (PAYG) θα χρεώνεται μηνιαίο τέλος 0,29€.

Δεν θα υπάρχει μηνιαία χρέωση όταν οι M2M χρησιμοποιούν πακέτα data.

Βρείτε τις χρεώσεις Pay As You Go κάνοντας αναζήτηση με το όνομα ή τον κωδικό της χώρας.

Κάντε αναζήτηση βάση τον κωδικό χώρας, το όνομα της χώρας ή τον τύπο της κάρτας. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τον πίνακα βάση των χρεώσεων.

Χώρα Τύπος Κάρτας Εισερχόμενη Κλήση Εξερχόμενη Κλήση PlanetSim σε PlanetSim Χρέωση ανά SMS Planet SMS Χρέωση Χρέωση Data