Αναμονή Κλήσης

Διαχειριστείτε τις κλήσεις με τον δικό σας τρόπο

Χρήστες της PlanetSim έχουν την δυνατότητα να τοποθετούν κλήσεις σε αναμονή και να κάνουν ενεργή μια άλλη εισερχόμενη κλήση ή να πραγματοποιήσουν μια κλήση προς έναν νέο αριθμό. Με την ολοκλήρωση της, γίνεται επιστροφή στην κλήση η οποία τέθηκε σε αναμονή.

Πρέπει να σημειωθεί πως αν η λειτουργία είναι ενεργή και τεθεί μια κλήση σε αναμονή, ο χρήστης θα χρεωθεί και για τις δύο κλήσεις.

Για την απενεργοποίηση της αναμονής κλήσης, ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στο εγχειρίδιο της συσκευής του.