Τηλεφωνητής

Ο  Προσωπικός Τηλεφωνητής (Voicemail) είναι μια τηλεφωνική υπηρεσία η οποία δίνει την δυνατότητα σε όσους καλούν αριθμό PlanetSim να αφήνουν ηχητικά μηνύματα όποτε μια κλήση μένει αναπάντητη, η γραμμή είναι κατειλημμένη ή όταν η PlanetSim βρίσκεται εκτός δικτύου.

Ενεργοποίηση

  • Για να ενεργοποιηθεί ο τηλεφωνητής ο χρήστης καλεί το 091 (σε παλαιότερες τεχνολογικά συσκευές πληκτρολογεί: *146*091#).
  • Αν είναι επιτυχής η ενεργοποίηση θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής το μήνυμα: “Voicemail is active”.

Πώς ακούγονται τα μηνύματα του τηλεφωνητή

  • Για την απόκτηση πρόσβασης στον τηλεφωνητή ο χρήστης καλεί το 095 (σε παλαιότερες τεχνολογικά συσκευές πληκτρολογεί: *146*095#)
  • Η κλήση θα τερματίζετε αφού χτυπήσει 1-2 φορές. Έπειτα εμφανίζετε στην οθόνη της συσκευής το μήνυμα: “Wait for call”.
  • Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα ληφθεί μία κλήση, η οποία πρέπει να απαντηθεί όπως συνήθως.
  • Θα ακουστεί ο αριθμός των μηνυμάτων.
  • Ο χρήστης βρίσκεται το μενού του τηλεφωνητή, πιέζοντας το 1 ακούγονται τα διαθέσιμα μηνύματα.

Απενεργοποίηση τηλεφωνητή

  • Για την απενεργοποίηση του τηλεφωνητή ο χρήστης καλεί το 090 (σε παλαιότερες τεχνολογικά συσκευές πληκτρολογεί: *146*090#)
  • Θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής το μήνυμα: “Voicemail deactivated”.