Μέθοδος Χρέωσης

Μέθοδος Χρέωσης

Όλες οι PlanetSim λειτουργούν αρχικά με τη μέθοδο P.A.Y.G. (Pay As You Go). Καθώς λειτουργεί δηλαδή, μια PlanetSim όποτε εκτελεί κλήση, στέλνει SMS ή μεταδίδει δεδομένα αφαιρείται το αντίστοιχο πόσο από το υπόλοιπο της κάρτας. Η χρέωση γίνεται με μοναδικό κριτήριο την χώρα που βρίσκεται εκείνη την στιγμή η PlanetSim.

Οι χρήστες PlanetSim πέρα από την λειτουργία P.A.Y.G., έχουν την επιλογή να ενεργοποιήσουν πακέτα για την PlanetSim τους. Τα πακέτα έχουν 2 μορφές. Εκπτωτικά κουπόνια, τα οποία ρίχνουν το κόστος της μονάδας (είτε φωνή, είτε SMS ή δεδομένα) σε ένα ποσό κάτω του κανονικού, και πακέτα τα οποία προσφέρουν μια συγκεκριμένη ποσότητα από μια υπηρεσία, π.χ. Πακέτο Δεδομένων 150MB για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , πχ. 15 ημέρες.

Πρέπει να σημειωθεί πως για να ενεργοποιηθεί ένα πακέτο, το πόσο της ενεργοποίησης  τουλάχιστον ισόποσης αξίας διαθέσιμο υπόλοιπο στην PlanetSim.